NEWS
NOVINKY
I ABOUT ME
O MNĚ
I MY DOGS
MOJI PSI
I TRAININGS
VÝCVIK
I SEMINARS, EVENTS
VÝCVIKOVÉ AKCE
I VIDEOS
VIDEA
I CONTACT
KONTAKT


ABOUT ME
O MNĚIng. Tomáš TAUBNER, Ph.D. 


Kynologii se věnuji od svých 15 let.

Zabývám se výcvikem sportovní kynologie ve všech disciplínách (stopa, poslušnost a obrana).

Během uplynulé doby jsem působil v ZKO Praha Zbraslav, ZKO Sezemice a ZKO Český Brod.

Jsem figurantem 1. třídy, držitel stříbrného odznaku výcvikáře ČKS, vítěz ankety Kynolog roku 2012 ve sportovní kynologii, 2. místo této ankety jako figurant roku 2012, 2013 a 3. místo figurant roku 2014.

Momentálně trénuji převážně v Praze a ve Středočeském kraji.

V současnosti pořádám výcvikové víkendy a tábory v ČR a semináře na různých místech světa (Rakousko, Indonésie, Malaysie).

Pomáhal jsem připravovat psy, jako jsou:
Antrax Ostraryka, Aki Ostraryka, Isména Halit Paša, Forta Marko Gero, Juki Tarkatan, Elwis Lebensborn, Finka Deabei, Bommo Lebensborn, Jaguar de Alphaville Bohemia, Barney Lebensborn, Dart Marko Gero, Barney Marko Gero, Andreas Extra Temperament, Bar Ort Bohemia, Master de Alphaville Bohemia, Arwen Ostraryka, Coffee Finta Star a další…


MEZI MÉ DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY PATŘÍ:

- Mistr ČR belgických ovčáků 2011 s nejlepší stopou závodu a 2012
- Vicemistr ČR belgických ovčáků 2015
- Vítěz CACIT 2015 v ČR s nejlepší obranou a prémií závodu za celkovou známku a umístění
- Vítěz výběrového závodu v Krchlebech 2012 a ocenění nejlepší poslušnosti
- Druhé místo na výběrovém závodě 2015 v Třeboni
- Trojnásobná účast v IPO World Cupu na FMBB (Itálie, Slovinsko a Francie) - 11. místo, 18. místo a 19 místo
- Trojnásobná účast ve finále dvaceti nejlepších FMBB – 11. místo, 19. Místo a 17. Místo
- Člen reprezentace na FMBB – 4. Místo, 5. Místo, 2. Místo
- 4x účast na MČR FCI a 5x účast na MČR CMC
- Zisk titulů u psů 1x CACIT, 5x CACT, 1x Res. CACT, 1x CAC a ocenění Klubového šampiona CMC a Českého šampiona práce
Ing. Tomas TAUBNER, Ph.D.
 

I have been practicing cynology since I was 15 years old.

I deal with the training of sport cynology in all disciplines (tracking, obedience and protection).

Over the past few years I worked in ZKO Praha Zbraslav, ZKO Sezemice and ZKO Český Brod.

I‘m a 1st class helper, holder of the silver trainer's valuation of ČKS, winner of the survey Czech Cynology 2012 in category sport cynology, 2nd place of this survey as a helper of the year 2012, 2013, and 3rd place of the year 2014.

I‘m currently practicing mainly in Prague and Central Bohemia.
 

I‘m currently organizing training weekends and camps in the Czech Republic and seminars in various places around the world (Austria, Indonesia, Malaysia).

I helped with preparing of dogs like:
Antrax Ostraryka, Aki Ostraryka, Isména Halit Paša, Forta Marko Gero, Juki Tarkatan, Elwis Lebensborn, Finka Deabei, Bommo Lebensborn, Jaguar de Alphaville Bohemia, Barney Lebensborn, Dart Marko Gero, Barney Marko Gero, Andreas Extra Temperament, Bar Ort Bohemia, Master de Alphaville Bohemia, Arwen Ostraryka, Coffee Finta Star and more ...
 

MY PAST SUCCESSES INCLUDE:
- Champion of the Czech Republic of Belgian Shepherds 2011 with the best tracking award and 2012
- Vice Champion of the Belgian Shepherds of the Czech Republic 2015
- Winner of the CACIT 2015 in the Czech Republic with the best protection award and bonus of the competition for the overall mark and placement
- Winner of the Czech qualification for FCI Championship Krchleby 2012 with the best obedience award
- Second place at the 2015 qualification for FCI Championship Třeboň
- Triple participation in IPO World Cup at FMBB (Italy 2012, Slovenia 2013 and France 2016) - 11th place, 18th place and 19th place
- Triple participation in the finals of the twenty best teams FMBB - 11th place, 19th place and 17th place
- Member of FMBB Czech team - 4th Place (CZ1), 5th Place (CZ1), 2th Place (CZ4)
- 4x participation in FCI Championship of Czech Republic and 5x participation in CMC Championship
- Titles of my dogs 1x CACIT, 5x CACT, 1x Res. CACT, 1x CAC, and CMC Working Champion and Czech Working Champion

 

 


© www.TOMASTAUBNER.com